ห้องตัวอย่าง 1 ห้องนอน ขนาด 29 ตร.ม.

ห้องตัวอย่าง 1 ห้องนอน ขนาด 35 ตร.ม.

ห้องตัวอย่าง 2 ห้องนอน ขนาด 52 ตร.ม.

ห้องตัวอย่าง 2 ห้องนอน ขนาด 80 ตร.ม.