REGISTER NOW

ความคืบหน้าโครงการ

งานเสาเข็ม
75%งานโครงสร้าง
0%งานสถาปัตยกรรม
0%Construction update ณ วันที่ 31 มีนาคม 62


งานเสาเข็ม 75%

งานโครงสร้าง 0%

งานสถาปัตยกรรม 0%